Nyheter

Bokrecension

Medicin mot lågkonjunktur Just nu kämpar nästan alla företag, små som stora, med att klara sig igenom lågkonjunkturen. Allt för många stirrar sig blinda på personalneddragningar och utlandsflytt av produktionen innan man undersöker möjligheterna att öka lönsamheten här hemma. Här kan Ingemar Fredrikssons bok "Så skapas hög lönsamhet" verkligen komma till nytta, både i styrelserummet och "på golvet". Boken har både en unik struktur för lönsamhetsarbetet och innehåller en mängd konkreta tips. Ingemar delar frikostigt med sig av sina egna erfarenheter, både framgångar och motgångar. Språket är enkelt (ibland nästan för enkelt) och svåra saker förklaras på ett lättillgängligt sätt. Min bedömning är att det är få företag som INTE skulle kunna höja sin lönsamhet genom läsa och tillämpa denna bok. Köp den! Använd den! Gör ditt företag (ännu mer) lönsamt!

Per Florén, Näringslivschef Herrljunga kommun

Ingemar Fredriksson

Ingemar Fredriksson har lång erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning och entreprenörskap i allt från små företag till börsnoterade bolag såväl i Sverige som internationellt. Ingemar har ett starkt fokus på resultat vilket grundlades då han i unga år fick ta över en nedläggningshotad fabrik. Erfarenheterna från den turn-around som genomfördes där är grunden till hans första bok ”Problem med personalens attityd och engagemang?”.

Läs mer