Nyheter

Bokrecension

Låg investering - hög avkastning I mitt jobb som VD för ett mindre företag (35st anställda) så har jag fått många aha-upplevelser av att läsa denna bok. Det faktum att författaren ofta går utanför "boxen" och samtidigt förklarar på ett pedagogiskt sätt gör informationen förstålig samt applicerbar i den egna verksamheten. Exemplen som ges är inte direkt applicerbara men det gäller ju att hitta sin egen motsvarighet i den egna organisationen. Vissa avsnitt är mer intressanta för min egen verksamhet och i de fall tycker jag att det borde finnas mer och djupare information. Boken ska ju täcka relativt breda områden och jag har då förståelse att det blir lite ytligt. Texten är relativt enkel att förstå, jag tror författaren kunde lagt ribban lite högre på läsarens egen kunskapsnivå, vissa förklaringar känns som allmän kunskap för läsekretsen. Jag rekommenderar den starkt eftersom det är så nyttigt att hela tiden påminna sig själv om dessa självklara saker samt aktiviteter som man inte tänkt på.

MG

Ingemar Fredriksson

Ingemar Fredriksson har lång erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning och entreprenörskap i allt från små företag till börsnoterade bolag såväl i Sverige som internationellt. Ingemar har ett starkt fokus på resultat vilket grundlades då han i unga år fick ta över en nedläggningshotad fabrik. Erfarenheterna från den turn-around som genomfördes där är grunden till hans första bok ”Problem med personalens attityd och engagemang?”.

Läs mer