Ingemar Fredriksson

Ingemar Fredriksson

Ingemar Fredriksson har lång erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning och entreprenörskap i allt från små företag till börsnoterade bolag såväl i Sverige som internationellt. Ingemar har ett starkt fokus på resultat vilket grundlades då han i unga år fick ta över en nedläggningshotad fabrik. Erfarenheterna från den turn-around som genomfördes där är grunden till hans första bok ”Problem med personalens attityd och engagemang?”. Skälet är att Ingemars övertygelse är att goda resultat primärt skapas av människorna i verksamheten och boken beskriver hur man kan göra för att uppnå detta.

Efterkommande böcker är skrivna på ett sådant sätt att man ska kunna ge dem till alla anställda i företaget för att genom ökad kunskap göra det möjligt för dem att bidra till företagets resultat. Oavsett om det gäller lönsamhetsutveckling eller hur man tar bäst hand om en ny stor målgrupp som kinesiska turister.

Ingemar är också övertygad om att bästa sättet att skapa hög lönsamhet är att hitta några procent här och där, några procent på lägre inköpspriser, några procent på högra utpriser, några procent på högre effektivitet, några procent på mindre kassationer, några procent på smartare finansiering och så vidare. Böckerna innehåller därför mängder av praktiska tips och exempel på hur man kan skapa bättre resultat. De är i den bemärkelsen mer att betrakta som handböcker än som rent akademiska verk.

 

Några av Ingemars referenser genom åren inkluderar Panos Emporio, Ginza.se, Luftfartsverket, Fractal Design, CPD Center, Englund-gruppen, HasselHolm, Swedwood Tibro, IAC Automotive, Nilfisk Alto, Nya Fröken Sverige, Alingsås Tidning/WM Media, Styrud Ingenjörsfirma, Lunch Express, Kryddhuset i Ljung samt uppdrag åt Invest in Skaraborg (kopplat till Invest Sweden, sedermera Business Sweden) och Näringsdepartementet. Under perioden 2003-2006 även företagsrådgivare i Business Region Göteborg.

Share