Författare

Ingemar Fredriksson

Ingemar Fredriksson har lång erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning och entreprenörskap i allt från små företag till börsnoterade bolag såväl i Sverige som internationellt. Ingemar har ett starkt fokus på resultat vilket grundlades då han i unga år fick ta över en nedläggningshotad fabrik. Erfarenheterna från den turn-around som genomfördes där är grunden till hans första bok ”Problem med personalens attityd och engagemang?”. Skälet är att Ingemars övertygelse är att goda resultat primärt skapas av människorna i verksamheten och boken beskriver hur man kan göra för att uppnå detta.

Efterkommande böcker är skrivna på ett sådant sätt att man ska kunna ge dem till alla anställda i företaget för att genom ökad kunskap göra det möjligt för dem att bidra till företagets resultat. Oavsett om det gäller lönsamhetsutveckling eller hur man tar bäst hand om en ny stor målgrupp som kinesiska turister.

Ingemar är också övertygad om att bästa sättet att skapa hög lönsamhet är att hitta några procent här och där, några procent på lägre inköpspriser, några procent på högra utpriser, några procent på högre effektivitet, några procent på mindre kassationer, några procent på smartare finansiering och så vidare. Böckerna innehåller därför mängder av praktiska tips och exempel på hur man kan skapa bättre resultat. De är i den bemärkelsen mer att betrakta som handböcker än som rent akademiska verk.

 

Några av Ingemars referenser genom åren inkluderar Panos Emporio, Ginza.se, Luftfartsverket, Fractal Design, CPD Center, Englund-gruppen, HasselHolm, Swedwood Tibro, IAC Automotive, Nilfisk Alto, Nya Fröken Sverige, Alingsås Tidning/WM Media, Styrud Ingenjörsfirma, Lunch Express, Kryddhuset i Ljung, Blomdahls Mekaniska, Pollex, BorrX, IKEA, Samtrans och Näringsdepartementet. Under perioden 2003-2006 även företagsrådgivare i Business Region Göteborg.Internationell / Management erfarenhet

Ingemar fick sitt första chefsjobb vid 17 års ålder som maskinchef på ett tankfartyg i Lagos, Nigeria. Vid 28 års ålder fick han sitt första VD-jobb i ett tillverkningsföretag som ingick i en börsnoterad koncern. Hans första bok handlar om hur han räddade en nedläggningshotad fabrik som gått med förlust i flera år och avverkat tre olika chefer. Fabriken gjorde vinst efter sex månader och därefter var tillväxten på i snitt 25% (CAGR) under de kommande fem åren då lönsamheten (EBIT) toppade på 26%. Därefter har han jobbat över 30 år i ledande befattningar. Detta inkluderar många olika uppdrag som vd, styrelseordförande och styrelseledamot i bolag från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, USA, Kina, Hong Kong, Iraq och Förenade Arabemiraten.

Sedan 2016 bor och arbetar Ingemar i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten där han byggt upp ett bolag som exporterar svenska välfärdstjänster (färdtjänst) till Gulfregionen. 

Uppdrag för regering och myndigheter

Ingemar har i flera olika roller utfört arbeten för sitt hemland Sverige. Han har bland annat utfört ett flertal uppdrag enligt förordnande från Regeringskansliet. Detta inkluderar att vara styrelseledamot i Luftfartsverket och att leda en statlig utredning om hur man kan öka IT-användningen små- och medelstora företag.

Utöver det har han jobbat med utländska direktinvesteringar (FDI) i 12 år för Invest in Sweden Agency (ISA), sedermera Invest Sweden och Business Sweden. I denna roll arbetade Ingemar med utländska investerare från olika länder och företag, bland annat IKEA och Facebook samt ett flertal investerare från Kina. 

Utöver dessa och andra uppdrag för det offentliga har Ingemar Fredriksson under 17 år varit förtroendevald i styrelsen för Sveriges största organisation för företagare på lokal, regional och nationell nivå. För den nationella nivån har han varit vice ordförande för organisationen som företräder cirka 75000 företagare.

Han har även suttit i styrelsen för Sweden-China Trade Council (SSTC).

Se Ingemar Fredrikssons profil på LinkedIn för ytterligare information.